2013. április 13., szombat

Vasarely Múzeum előtereinek terve

Az óbudai Vasarely Múzeum felkérésére évfolyamunk feladatul kapta, hogy az intézmény külső, közterülethez csatlakozó zöldfelületeire ötlettervet készítsen el.

A közös helyszíni bejárások és a múzeum belső kialakításának, valamint Vasarely munkásságának megismerése után mindenki egyénileg alkotta meg a koncepcióját a két, bejárati pavilont szegélyező területre.

A területen komoly problémát jelent a terepi adottság, mely jelenleg árokba "taszítja" a Vasarely Múzeumot. A környező közlekedési felületek nagymértékben bkv-s buszok, illetve azokhoz tartozó kialakított megállók által uraltak, mely az egész tér hangulatát meghatározza. Nincs benne semmi ünnepélyesség vagy elegancia - a múzeum teljesen "eltűnik" a közösségi közlekedés járműinek tengerében. A projekt célja ennek a tényállapotnak a megváltoztatása lett volna. Szerettük volna kiemelni - a szó szoros értelmében is - a világ egyik kiemelkedő, magyar származású festőjének műveit bemutató kiállítótér zöld előtereit, fogadóterét. Nem utolsó sorban említeném meg, hogy a múzeum a Zichy-kastély melléképületében kap helyet, mely már önmagában megérdemelné (múzeumi funkció híján is), hogy reprezentatív, méltó bejárattal rendelkezzen.

Először az általam készített probléma-térképet mutatnám be, mely a tágabb környezettel foglalkozik és tesz koncepcionális javaslatot a Szentlélek tér kezelésére.

Szentlélek tér hosszútávú koncepcióterve:Javaslom a Múzeum jelenlegi bejáratának megtartását amellett, hogy a kastélyépület eredeti felépítéséhez alkalmazkodva jobban össze kellene fogni és egy egységként kezelni a benne megtalálható intézményeket, funkciókat a látogatóközönség jobb elosztása érdekében. Elengedhetetlennek tartom nagyobb egybefüggő zöldfelület kialakítását a Vasarely Múzeum előtereként a buszvégállomás visszatolásával, a közlekedési felületek visszaszorításával. A buszmegállókhoz csatlakozó várótereket a közrefogott járdaszigeten hoznám létre. A jelenlegi "barikádok", különböző kereskedelmi és vendéglátó bódék lebontásával kedvezőbb kapcsolatot kellene kialakítani a szentendrei HÉV megállója felé. Itt lehetne létrehozni egy központi BKK-házat, mely jegyárusításra, informálásra és a járművezetők, dolgozók kiszolgálására egyaránt alkalmas.Közvetlen környezetében, a tér szíveként kiemelt növényágy létesítését javaslom, mely találkozó- és várakozó pontként funkcionál a téren - jól belátható fókuszpontot képez. A jelenlegi, elnyújtott buszvégállomás miatt dupla gyalogátkelő vezet át a villamos és a HÉV között - ezt a javasolt állapot egy lámpás zebrára redukálja. A gyorsabb átjutás mellett biztonságosabbá is válik így az átközlekedés. A múzeum zöldfelületének közvetlen közelében lévő transzformátor-ház föld alá vitele indokolt. Rettentő fontos lenne vizuális kapcsolat kialakítása a Dunára, emellett pedig funkcionálisan is nyitni kellene a folyópartra, mely jelenleg teljesen hiányzik.


A Szentlélek tér elemzése után a jelenlegi adottságokhoz alkalmazkodva készítettem tervet a két múzeumhoz csatlakozó zöldfelületre. Koncepcióm alapja a KONTRASZT volt, mely a két terület adottságai révén kialakult, illetve mely egyébként maga Vasarely munkásságának is alapvető eleme, eszköze.

Gondolat kifejtése:

A Vasarely Múzeum jelenlegi bejárata kétségtelenül méltatlan az intézményhez - állapotát, méretét és kialakítását egyaránt tekintve. Méretét megnövelni sajnos nem tudjuk, a másik két tényezőt - kialakítását és állapotát - tekintve viszont jelentős változtatásokat eszközölhetünk. Így nemcsak kellemesebb megjelenést kölcsönözhetünk a múzeumnak, de funkcionálisan is jobban kihasználhatjuk a fogadótereiben rejlő lehetőségeket.

Az épület előterében található két zöldterület között nincsen szoros kapcsolat.  Mivel a két felületet összekapcsolása csak erőszakosan lehetséges, ezért koncepciómban nem törekedtem a területek egymáshoz közelítéséhez. Éppen ellenkezőleg: a két zöldfelület eltérő adottságait, lehetőségeit igyekeztem kihangsúlyozni és még karakteresebben elkülöníteni. Koncepcióm a kontraszt jelenségére épül. Vasarely művészetében lépten-nyomon találkozunk a kontraszttal - erőteljes színhasználata, formavilága és pozitív-negatív logikája egyaránt erre épül. Így némiképpen mondhatjuk, hogy a művész filozófiája már az előterekben tetten érhető.

A múzeum homlokzata két részre osztható. Az épületegyüttes bejárata a csatlakozásnál alakult - egy kapcsolódó pavilon emeli ki helyét. A bejárattól balra az ablakok kiosztása, horizontális sorolása adja a homlokzat ritmusát. Ezzel szemben a jobb oldalon inkább a vertikális elemek, az épület tartópillérei határozzák meg a homlokzat karakterét. Ezen adottságokhoz alkalmazkodva alakítottam ki növénytelepítési koncepciómat is. A baloldalon további vertikális elemekkel kívánom felerősíteni az említett hangulatot, míg a jobb oldalon horizontális megjelenő, egymás mellett álló struktúrák adják e hely karakterét.


“A” terület
A bejárat bal oldalán elterülő zöldfelületen a Vasarely Múzeum fogadó előtere helyezkedik el. Kifordítva a bejáratot a kapuzat síkjából, a hosszanti térbe beleharapva további hasznos területet nyerhetünk, ahol a fogadófunkció kiteljesedhet.

A terepadottságok miatt a meglévő szintkülönbséget továbbra is rézsűvel javaslom megoldani. Ám a rézsű lejtésén és helyén változtattam a kedvezők téralakulás érdekében. A rézsű koronavonala a járdaszegéllyel párhuzamosan, 60 cm-rel beljebb fut. A lejtés nem lenne azonos a rézsű egész vonalában: a tér szűkülésével ellentétesen nő a rézsű vetületi szélessége. Így egy csavart térformát kapnánk, ami lehetővé teszi, hogy a bejárathoz közel nagyobb vízszintes felület jöjjön létre, míg a zöldterület másikvégében már olyan enyhe lenne a lejtés, hogy azon könnyen felsétálhatunk. Emellett a zöldfelület keskenyebb vége felől nézve érdekes optikai csalásnak lehetünk tanúi, mivel innen párhuzamosnak hatnak a rézsű vonalai.

Koncepcióm szerint a növényfoltok határozzák meg azt a területet a zöldfelületen belül a látogató mozgásterét. Javaslatomban olyan növényeket tüntettem fel, melyek laza szerkezetükkel áttetsző hatásúak, ezzel megakadályozva a homlokzat és az ablakok kitakarását, melyek amúgy is alacsonyan helyezkednek el. A különböző növényfoltokban olyan évelőket, alacsony cserjéket és egynyáriakat helyeztem el, melyek párokat alkotva izgalmas kontrasztot mutatnak - mind színük, mind habitusuk révén. Az egész terület alaptextúráját a gyep adja.

A fehér palló szegéllyel keretezett növényfoltok a rézsű vonalának „ellentmondva” kifordulnak belőle, ezzel pedig érdekes vonalvezetést adnak a töréspontokon. A fehér szegély karakteres megjelenést kölcsönöz a területnek nemcsak nyáron, de télen is, amikor a kiültetett növények kevésbé látványosak.“B” terület
A bejárat jobb oldalán elsősorban a terep kialakításával játszottam. A jelenleg is meglévő hársfa ihletett meg, mely egy magaslati pontról emelkedik fölé. Erre reflektálva az egész területen izgalmas terepjátékot alkalmazok, ahol a kisebb buckák útvonalakat rajzolnak ki. Az útvonalak mentén, a buckák ritmusát követve vertikális, kihelyezett oszlopok segítségével kültéri installációk, kiállítások tekinthetőek meg az érdeklődők számára. Ezek mobilisak, de akkor is dekoratívak lehetnek, amikor nincsen kiállítási időszak – főként a gyerekek számára nyújt izgalmas, nem szokványos játékfelületet.


Összefoglaló poszter, részletek bemutatása

Alkalmazott növények listája:

1.
Allium giganteum
óriási díszhagyma
2.
Betula pendula ’Purpurea’
vörös bibircses nyír
3.
Caryopteris × clandodensis ’Heavenly Blue’
kékszakáll
4.
Cotoneaster salicifolius ’Herbstfauer’
fűzlevelű madárbirs
5.
Echinops ritro
kék szamárkenyér
6.
Gaura lindheimeri
díszgyertya
7.
Hakonechloa macra
szálkafű
8.
Hypericum calycinum
örökzöld orbáncfű
9.
Pennisetum villosum
köles
10.
Perovskia atriplicifolia
sudárzsálya
11.
Rudbeckia fulgida
pompás kúpvirág
12.
Rudbeckia hirta ’Glória’
borzas kúpvirág
13.
Stipa tenuissima
csinos árvalányhaj
14.
Verbena bonariensis
óriás vasfű
15.
Zinnia angustifolia
keskenylevelű rézvirág


A tervek jelenleg elbírálás alatt állnak, a finanszírozási források megpályázása folyamatban van.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése